Monday, October 1, 2012

Al Fatihah : 5بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ


Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. )

    اِيَّاكَ نَعْبُدُ   (Hanya kepada Engkau kami menyembah) Maksunya, Ya Allah, kepada Engkaulah kami tunduk, patuh dan merendah diri serta kami mengakui bahawa Engkaulah Tuhan kami.

     وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  (dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan.) Maksudnya, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan untuk menyembah-Mu, mentaati-Mu dan  dalam segala urusan kami.
 Sesungguhnya inilah 'aqidah orang mukmin, mereka membebaskan dirinya daripada seluruh bentuk perhambaan kepada sesama manusia dan hanya menjadi hamba kepada penciptanya.

Thursday, September 6, 2012

Al-Fatihah: 4


بِسمِ الله الرّحمٰنِ الرّحيمِ
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
( Pemilik hari pembalasan. )
Hari pembalasan bererti hari perhitungan bagi semua makhluk. Mereka akan mendapat balasan sesuai dengan amalannya. Jika amalannya baik maka balasannya pun baik. Jika amalannya buruk maka balasannya pun buruk kecuali bagi mereka yang mendapat keampunan.

Thursday, August 9, 2012

Al FATIHAH-3


بِسمِ الله الرّحمٰنِ الرّحيمِ

الرَّحْمٰنِ الرّحِيمِ

(Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih)

Kedua-dua sifat ini meliputi semua pengertian kasihan belas dan kasih sayang dalam semua keadaan dan lapangannya. Ayat ini diulang sekali lagi di tengah-tengah surah ini untuk menegaskan sifat yang jelas dan terang daripada konsep Rububiyyah Allah yang sempurna dan untuk menegakkan asas-asas hubungan yang kekal di antara Allah dan makhluk-makhlukNya iaitu hubungan kasih sayang dan belas kasihan yang merasangkan kesyukuran dan sanjungan, hubungan yang ditegakkan di atas rasa ketenteraman dan kemesraan. Oleh sebab itulah kesyukuran dan sanjungan itu merupakan sambutan fitrah terhadap rahmat kasih sayang dan belas kasihan yang lemah-lembut itu.

Thursday, April 19, 2012

AL FATIHAH-2


اَلْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعٰلَمِينَ (٢).

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Bisyr bin 'Imarah meriwayatkan daripada adh-Dhahak daripada Ibnu 'Abbas: اَلْحَمْــدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰــمِـيـنَ Ertinya, segala puji bagi Allah pemilik seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya, samada yang kita ketahui mahu pun yang kita tidak ketahui.

Sunday, March 11, 2012

SYUKUR


اَلْحَمْدُ لِلّهِ

(Segala puji bagi Allah)

Alhamdulillah ialah ucapan syukur seseorang itu hanya untuk Allah SWT. Ia tidak diucapkan kepada yang lain; sembahan-sembahan selain daripadaNya, juga makhluk ciptaanNya. Ia diucapkan sebagai satu tanda syukur di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada hamba-hambaNya dan seterusnya dapat membawa hambaNya kepada mentaati segala kewajipan dan perintah yang telah dipertanggungjawapkan dan berakhir dengan segala kenikmatan di syurga yang abadi.

Saturday, February 18, 2012

AN-NISAA': 86

ÉOó¡Î0 «!$# Ç`»uH÷q§9$# ÉOŠÏm§9$#

#sŒÎ)urâ LäêŠÍhãm 7p¨ŠÅstFÎ/ (#qŠyssù z`|¡ômr'Î/ !$pk÷]ÏB ÷rr& !$ydrŠâ 3 ¨bÎ) ©!$# tb%x. 4n?tã Èe@ä. >äóÓx« $·7ŠÅ¡ym á

"Dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan (salam), maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sesungguhnya Allah menghitung segala sesuatu." (an-Nisaa':86)


Maksudnya: Apabila seorang Muslim mengucapkan salam kepada kamu, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik, atau balaslah salam itu dengan yang sama. Sebab, lebih daripada itu sangat dianjurkan, sedangkan membalasnya dengan yang serupa adalah diwajibkan. Wallaahu a'lam.

Tuesday, January 17, 2012

Ali'Imran: 53


بسم الله الرحــمن الرحـــيم

!$oY­/uâ $¨YtB#uä !$yJÎ/ |Mø9tRr& $oY÷èt7¨?$#ur tAqߧ9$# $oYö;çFò2$$sù yìtB šúïÏÎg»¤±9$# á

“Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, kerana itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah).” (Ali’Imran: 53)

There was an error in this gadget