Tuesday, January 17, 2012

Ali'Imran: 53


بسم الله الرحــمن الرحـــيم

!$oY­/uâ $¨YtB#uä !$yJÎ/ |Mø9tRr& $oY÷èt7¨?$#ur tAqߧ9$# $oYö;çFò2$$sù yìtB šúïÏÎg»¤±9$# á

“Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, kerana itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah).” (Ali’Imran: 53)