Saturday, January 28, 2017Daripada Jabir bin Abdullah R.A, katanya: pernah Rasulullah S.A.W  apabila berpidato merah menyala matanya, lantang  suaranya, dan bersangatan marahnya sehingga seolah-olah baginda seorang pemberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera (tentang kedatangan musuh) dengan katanya: bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada pagi hari dan (mungkin) pada waktu petang! ; Serta baginda bersabda: “(masa) aku diutuskan dan masa berlakunya kiamat seperti dua jari ini,” lalu baginda menyatukan kedua jari tangannya – jari telunjuk dan jari tengah, serta baginda bersabda lagi: “(ketahuilah) selain dari itu, maka sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik jalan pimpinan ialah jalan pimpinan Muhammad S.A.W; dan (sebaliknya) sejahat-jahat perkara ialah perkara-perkara baharu (yang diada-adakan dalam agama), sedang tiap-tiap perkara baharu (yang diada-adakan dalam agama) itu ialah bida’ah, dan tiap-tiap bida’ah itu sesat”. Kemudian baginda bersabda lagi: “aku adalah berhak menolong tiap-tiap orang mukmin lebih daripada ia menolong dirinya sendiri, -sesiapa yang meninggalkan harta benda maka itu adalah untuk waris-warisnya dan sesiapa yang meninggalkan hutang, atau orang yang kehilangan tempat bergantung maka terserahlah kepadaku menjaganya, dan akulah yang menanggung hutangnya.” ( Muslimdan lain-lainnya )  (. pdf )

Wednesday, January 11, 2017

Fi'il Mudhari'

Fi'il Mudhari' ialah kata kerja yang menunjukkan kala kini atau perbuatan yang sedang berlaku atau akan berlaku atau rutin. Kata kerja ini ada 14 bentuk seperti berikut: