Wednesday, January 11, 2017

Fi'il Mudhari'

Fi'il Mudhari' ialah kata kerja yang menunjukkan kala kini atau perbuatan yang sedang berlaku atau akan berlaku atau rutin. Kata kerja ini ada 14 bentuk seperti berikut:

No comments: