Saturday, February 18, 2012

AN-NISAA': 86

ÉOó¡Î0 «!$# Ç`»uH÷q§9$# ÉOŠÏm§9$#

#sŒÎ)urâ LäêŠÍhãm 7p¨ŠÅstFÎ/ (#qŠyssù z`|¡ômr'Î/ !$pk÷]ÏB ÷rr& !$ydrŠâ 3 ¨bÎ) ©!$# tb%x. 4n?tã Èe@ä. >äóÓx« $·7ŠÅ¡ym á

"Dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan (salam), maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sesungguhnya Allah menghitung segala sesuatu." (an-Nisaa':86)


Maksudnya: Apabila seorang Muslim mengucapkan salam kepada kamu, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik, atau balaslah salam itu dengan yang sama. Sebab, lebih daripada itu sangat dianjurkan, sedangkan membalasnya dengan yang serupa adalah diwajibkan. Wallaahu a'lam.

1 comment:

Anonymous said...

اللهُ اَكْبـــرُ