Thursday, August 22, 2013

Al-Baqarah:177.Kebaktian itu bukan hanya menghalakan mukamu ke arah timur dan barat, tetapi kebaktian itu ialah mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab suci dan para nabi, dan memberi harta yang disayanginya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, fakir miskin, orang yang terlantar di dalam perjalanan, orang yang meminta bantuan dan membebaskan hamba abdi, dan mendirikan solat, dan mengeluarkan zakat,dan menunaikan janji apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar menhadapi kesempitan dan penderitaan dan sabar dalam masa peperangan. Merekalah orang-orang yang benar-benar berbakti dan merakalah orang-orang yang benar-benar bertaqwa. al-Baqarah: 177.

2 comments:

a.m.n.a said...

Apabila seseorang hamba itu mencapai kemanisan Iman...maka setiap kesempitan dan penderitaan bukan lagi satu masalah bahkan ia menjadi peluang untuk lebih dekat kepada Allah SWT....

Unknown said...

Keimanan kepada Allah akan mengubah kehidupan manusia daripada perhambaan kepada sesama makhluk. Jiwa akan men-
jadi bebas...kegelapan...