Monday, August 26, 2013

Al-Baqarah

Alif, Laam,Miim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya daripada Allah dan sempurnanya); ia pula menjadi pertunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa. Iaitu orang-orang yang beriman kepada pekara-pekara yang ghaib dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab “Al-Quran” yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad), dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). Mereka itulah yang tetap mendapat pertunjuk daripada Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang Berjaya. (Al-Baqarah: 1-5).

No comments: